Orange wygrał przetarg dla ARiMR

Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) poinformowała o wyborze najkorzystniejsze oferty w przetargu na dostawę usług w sieci mobilnej wraz z integracją z system VoIP zamawiającego. Zamówienie udzielone zostało Orange Polska, które za 4-letni kontrakt zainkasuje 2,575 mln zł brutto.

Operator wygrał postępowanie w rywalizacji z T-Mobile oraz Polkomtelem. Ten pierwszy operator zaproponował ARiMR za realizację zamówienia 2,977 mln zł brutto, ten drugi – 3,480 mln zł. Cena przesądziła o wyborze dostawcy, ponieważ w parametrach jakościowych oferta trzech operatorów była identyczna: wszyscy zadeklarowali 8-20 GB limitu transmisji danych w taryfach do telefonów komórkowych oraz 100 GB limitu w taryfach dla mobilnych modemów. Warto podkreślić, że oferta na mobilna transmisję wszystkich trzech sieci 3-4-krotnie przekraczała minimalne wymagania ARiMR.

W ramach przetargu agencja zamawiała od 1,6 tys. do 3 tys. (w zależności do zapotrzebowania) aktywacji głosowych – w tym 18 kart do telemetrii – oraz 450 kart SIM tylko do mobilnej transmisji danych. Zamówienie obejmowało również dostawę 1,6-3 tys. sztuk telefonów komórkowych w różnych klasach jakościowych i wartościowych.

Ciekawostką jest, że ARiMR oczekiwał od dostawcy, że ten zapewni usługi, których zasięg obligatoryjnie obejmuje biura oraz serwerownie agencji w Warszawie i w podwarszawskim Piasecznie.

Elementem zamówienia było również skonfigurowania VPN w oparciu o 4 cyfrowe łącza ISDN 30B+D, które skomunikowałoby system telefonii komórkowej ARiMR z systemem telefonii stacjonarnej i umożliwiło wykonywanie połączeń na numery skrócone.