3S będą miały 100 mln zł przychodu

Rok 2017 ma się zamknąć dla Grupy 3S kwotą ponad 100 mln zł skonsolidowanych przychodów przy wyniku EBITDA przekraczającym 30 proc. W stosunku do roku 2016 oznaczać to będzie wzrost zarówno przychodów, jak wyniku EBITDA, o 20 proc.

– Co do roku 2018 właśnie go budżetujemy. Wstępnie zakładamy wzrost przychodów grupy na poziomie 15 proc. Dobrego roku spodziewamy się w spółkach 3S Data Center i SGT którym szczególnie sprzyja rynkowa koniunktura – mówi Jacek Groyecki, członek zarządu i współzałożyciel grupy.

3S notują nieznaczne wzrosty na usługach klasy operatorskiej – dzierżawie włókien, teletransmisji oraz tranzycie IP – oraz całkiem zadowalające wzrosty (na poziomie 10 proc. rocznie i więcej) na usługach telekomunikacyjnych dla firm, na usługach w centrach danych oraz – znajdujących się we wczesnej fazie rozwojowej – usługach IT.

3S rozwijają geograficznie biznes. W przyszłym roku chcą się umocnić między innymi w Warszawie.

W poniedziałek TELKO.in opublikuje materiał oparty na rozmowie z Jackiem Groyeckim na temat wyników finansowych 3S w 2017 r. i planów na rok 2018, o sytuacji rynkowej grupy, o planach strategicznego rozwoju. Czy możliwa by była fuzja z ATM? Zapraszamy do lektury.